CLUB HOQUEI PATí SANT JOSEP DE BADALONA
@hoqueibadalona

EL CLUB

Història:

El pioner dels modestos.

El 19 de març de 1964 va ser fundada la secció d'Hoquei del Club Patí Sant Josep, donant així continuïtat a aquest esport a Badalona per tal com en la mateixa data va ser dissolt l'hoquei en el Club Joventut de Badalona després d'anys de permanència en la Divisió d'honor. El primer President va ser Jaime de la Varga Solá, pròpiament la resta de la primera Junta Directiva la van constituir els propis jugadors que militaven en categoria Juvenil.

Van ser anys realment difícils, tant per l'escassetat de mitjans econòmics com pel poc suport que la pròpia entitat va prestar deixaren aquells primers temps. Només la voluntat i la tenacitat que en etapes successives van dedicar els senyors Garrit, Compte, Llivina, Subirana, Babia i Torres van permetre que aquest esport resistís el pas del temps sense arribar al seu total desaparició que en diverses moments semblaria inevitable. D'alguna manera, podríem qualificar el Sant Josep com el club pioner entre els modestos. Potser el seu major mèrit s'hagi de buscar en l'alt grau d'esportivitat registrat després d'un període de 15 anys d'història sense que en el seu palmarès figuri ni un sol títol nacional o provincial en cap categoria.

Nombrosos jugadors s'han format al llarg d'aquests anys en el Sant Josep, però la falta de planificació i l'escassa ambició esportiva d'alguns dels seus dirigents van impedir una projecció més alta dins de l'àmbit d'aquest esport. I així, un any després de l'altre, els jugadors havien d'abandonar o bé recalar en altres clubs propers.

 Missió (Què volem fer): 

  • Ampliar la base social i potenciar l'escola del club per assegurar el futur del club.
  • Promoure l'esport de l'hoquei patins a les escoles de Badalona.
  • Aconseguir a curt termini, que a Badalona es pugui tornar a jugar a hoquei patins a una pista coberta.
  • La formació de jugadores i jugadors d'hoquei patins, donant-los una bona formació esportiva, sense deixar de banda la part personal, amb valors com són el respecte, el sacrifici, l'esforç, la solidaritat, la col·laboració i la companyonia.
  • Dissenyar blocs humans que perdurin en el temps units per un mateix objectiu, que es fer de l'hoquei patins a Badalona una gran familia.
  • Volem fer partícips als pares i mares en la col·laboració de les moltes activitats socials que es puguin organitzar al club.

Visió (Què volem ser): 

  • Volem tornar a ser un referent esportiu dins i fora de Badalona
  • Volem ser una institució model en l'esportiu i social a l'hoquei base.

Valors (En què creiem):

El Club i els entrenadors treballen amb els nens valors com, el compromís, la responsabilitat, l’autodisciplina, el respecte, la cooperació, la humilitat, l’afany de superació, la tolerància a la frustració, el joc net, la gestió emocional, l'honestedat, la leialtat, l'esforç i la constància.


EQUIPS

INFANTIL "A"
INFANTIL "B"
ALEVÍ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
ESCOLETA


Correo
Llamada
Instagram