Close

Política de Privadesa

Club Patí Sant Josep de Badalona

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte que es demanen dades de caràcter personal.

Club Patí Sant Josep de Badalona ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei orgànica 3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques RGPD, així com amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identificació Delegat Protecció de Dades

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”. Per al tractament de dades dels usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Telèfon
 • Projectes
 • Web
 • E-mail
 • Visites

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Els interessats tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Club Patí Sant Josep de Badalona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitats per l’interessat.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Enviar les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter.
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i o productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Utilitzar les seves dades per a contactar amb nosaltres, tant per via electrònica com per electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en lopd@hoqueibadalona.cat.

D’acord amb la LSSICE, Club Patí Sant Josep de Badalona no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i el Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Club Patí Sant Josep de Badalona serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. Club Patí Sant Josep de Badalona no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Enviar un missatge de correu electrònic a l’efecte de contacte

Un cas especial de tractament de dades en Club Patí Sant Josep de Badalona, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per a contactar amb la nostra empresa per a fer preguntes sobre els nostres productes. Encara que existeix un formulari de captació de dades, a l’efecte de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. A aquest efecte, Club Patí Sant Josep de Badalona empra el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en el compte de Gmail de Club Patí Sant Josep de Badalona i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privacitat de Google. Les dades emmagatzemades en el compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privacitat.

 

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcació de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

Per a contactar o enviar formularis en aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana.

En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. Poden tractar-se i es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

Fins que no se sol·liciti la seva baixa per l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Moltes eines que utilitzem per a gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.hoqueibadalona.cat, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics fa servir “galetes”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a www.hoqueibadalona.cat a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de www.hoqueibadalona.cat serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, per la qual cosa no serà recopilada per Google.

Gmail. En aquest servei s’emmagatzemen els missatges enviats pels usuaris a l’efecte de contacte.

Navegació

En navegar per www.hoqueibadalona.cat es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google Analytics

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

www.hoqueibadalona.cat es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat va utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

www.hoqueibadalona.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Quant a la confidencialitat del processament, Club Patí Sant Josep de Badalona ha d’assegurar-se que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Club Patí Sant Josep de Badalona, notificarà al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.hoqueibadalona.cat exonerant a Club Patí Sant Josep de Badalona, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Club Patí Sant Josep de Badalona en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Club Patí Sant Josep de Badalona en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO i els establerts en les diferents normatives vigents. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Club Patí Sant Josep de Badalona es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Club Patí Sant Josep de Badalona anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, www.hoqueibadalona.cat no realitza pràctiques de Correu Brossa, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.hoqueibadalona.cat es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Mitjans Oficials de Comunicació

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per a comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, Club Patí Sant Josep de Badalona queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Destinataris de Cessions o Transferències

Club Patí Sant Josep de Badalona no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que hi hagi necessitat raonable per a complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

Club Patí Sant Josep de Badalona no cedirà les dades recollides a tercers tret que hi hagi necessitat raonable per a complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Llengua

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre Club Patí Sant Josep de Badalona amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Club Patí Sant Josep de Badalona per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Club Patí Sant Josep de Badalona. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Club Patí Sant Josep de Badalona.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Club Patí Sant Josep de Badalona. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Club Patí Sant Josep de Badalona.